Σχεδιασμός επίπλων (tailor made)

Τι είναι τα έπιπλα tailor-made;
Τα έπιπλα ειδικής κατασκευής (tailor made), σε αντίθεση με τα έπιπλα παραγωγής που κατασκευάζονται σε μεγάλους αριθμούς και με συγκεκριμένες διαστάσεις, είναι έπιπλα που παράγονται σε ειδικά μέτρα ώστε να εξυπηρετούν μία ειδική ανάγκη.

Γιατί χρειάζεται ένα έπιπλο ειδικής κατασκευής;
Είτε πρόκειται για έπιπλα που έχουν μια ορισμένη φόρμα αλλά κατασκευάζονται σε ειδικές διαστάσεις, είτε αναδημιουργούνται με μια συγκεκριμένη φόρμα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας μοναδικής περίπτωσης, τα tailor made έπιπλα αποτελούν τη λύση για μια επιχείρηση που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από ένα έπιπλο παραγωγής ή θέλει να ξεχωρίσει από τους ανταγωνιστές της.

Ταυτόχρονα, ο σωστός σχεδιασμός και η προσεκτική επιλογή των πρώτων υλών, αλλά και της μεθόδου κατασκευής, μπορεί να εξασφαλίσει ένα μοναδικό αποτέλεσμα χωρίς να επιβαρύνει απαραιτήτως οικονομικά την επιχείρηση.

Λύσεις προσιτές οικονομικά
Η INTERSHOP DECO φροντίζει για τις ανάγκες του πελάτη, χωρίς να παραβλέπει τις οικονομικές επεκτάσεις των λύσεων που προτείνει και προσαρμόζει τις επιλογές της στις δυνατότητες και απαιτήσεις της επιχείρησης που αναλαμβάνει, διατηρώντας πάντα ως στόχο το βέλτιστο ποιοτικά και αισθητικά αποτέλεσμα.