Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου

Πλήρης ή μερική ανακαίνιση
Η INTERSHOP DECO αναλαμβάνει την πλήρη ή μερική ανακαίνιση ενός επαγγελματικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες αλλά και δυνατότητες του πελάτη, καθώς και τις προτιμήσεις του καταναλωτή.

Η ανακαίνιση ενός χώρου δεν αποτελεί μια απλή αλλαγή στην εμφάνισή του, αλλά ριζική διαμόρφωση με σκοπό την αποδοτικότερη διαρρύθμιση και οργάνωσή του.

Αξιοποίηση τόσο των δυνατοτήτων όσο και των αδυναμιών του χώρου
Οι άνθρωποί μας αναλαμβάνουν την προσεκτική μελέτη του χώρου και προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις που εξυπηρετούν την επιχείρηση και εκμεταλλεύονται πλήρως τις δυνατότητες αλλά και αδυναμίες του χώρου της.